14
Kw
17

Wielki Piątek 2017

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, królu żydowski!” I policzkowali Go.
A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy”.

(J 19,2-4)

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich…
(Iz 53, 4.7a)

Wielki Piątek na pamiątkę śmierci poniesionej przez Chrystusa nie odprawiana jest msza św.  Nastał czas powagi, smutku, chwili zastanowienia się nad sensem życia i wielkością ofiary poniesionej dla ludzi  przez Syna Bożego.