15
Kw
17

Wielka Sobota 2017

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: „Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?”wielka sobotaGdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.
(Mk 16,1-8)
wielka sobota
Wielka Sobota to czas rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. To czas żałoby i adoracji Najświętszego Sakramentu. To co najważniejsze w tym dniu to Liturgia Wigilii Paschalnej, która odbyła się wieczorem. Nie był to typowa msza, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej, składała się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.