16
Kw
17

Wielkanoc 2017

Jezus Zmartwychwstał – szukajcie Boga Żywego w swoim życiu.

Uroczystość Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zapoczątkowała procesja rezurekcyjna, którą poprowadził ks. Marcin Jarzenkowski. Rozdzwoniły się dzwony głoszące radosną wieść: Pan Zmartwychwstał! Orszak otwierał krzyż z przewieszoną czerwoną stułą raz figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
Zmartwychwstanie Pańskie to wspaniałe święto. To moc Zmartwychwstania słyszana przez wieki, jest ona także mocą dla każdego z nas – bo gdyby nie Chrystus nie zmartwychwstał próżna by była nasza wiara!