03
Kw
15

Wielki Piątek 2015

Wielki Piątek. Dzień Męki Pańskiej.
Rozważając stacje Drogi Krzyżowej, pamiętamy, że Jezus umarła na krzyżu za nasze grzechy.