WRZESIEŃ 2020
22
WTOREK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Przysłów

Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda; On zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.

Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara.

Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem.

Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę.

Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ścigany, szukanie śmierci.

Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy karzą naśmiewcę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.

Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

Oto Słowo Boże.

Prz 21, 1-6. 10-13 Pouczenia Mądrości

Psalm responsoryjny

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,

abym rozważał Twoje cuda.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Wybrałem drogę prawdy,

pragnąc Twych wyroków.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa

i zachowywał je całym sercem.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

bo przynoszą mi radość.

A Prawa Twego zawsze strzec będę

po wieki wieków.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: 35a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

i zachowują je wiernie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Łk 11, 28

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.

Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».

Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.

Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa