WRZESIEŃ 2020
23
ŚRODA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Przysłów

Każde słowo Pana, w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.

Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi, nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stal się niewierny i nie rzekł: «A któż jest Panem?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.

Oto Słowo Boże.

Prz 30, 5-9 Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy

Psalm responsoryjny

Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,

obdarz mnie łaską Twego prawa.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze

niż tysiące złota i srebra.

Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne,

niezmienne jak niebiosa.

Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki,

aby słów Twoich przestrzegać.

Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.

Z Twoich przykazań czerpię roztropność,

dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.

Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,

a Prawo Twoje miłuję.

Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.

Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163 (R.: por. 105a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 1, 15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.

Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim».

Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Oto słowo Pańskie.

Łk 9, 1-6 Rozesłanie Apostołów