14
Mar
20

UWAGA Dyspensa

ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 13 marca 2020 roku
Abp–1.1-272/2020

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:Dyspensa

  1. osobom w podeszłym wieku,

  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidualnie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

Ks. Zbigniew Tracz                                                                X Grzegorz Ryś

    Kanclerz Kurii                                                        Arcybiskup Metropolita Łódzki