05
Kw
14

Centrum Animacji Lokalnej im. Jana Pawła II! 3,2,1- Startujemy!

Parafia Chrystusa Króla w Pabianicach i Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” zaprasza do współpracy w realizacji autorskiego projektu:

Centrum Animacji Lokalnej im. Jana Pawła II w Karniszewicach.

Z wielkim wzruszeniem i radością w sercu polecamy Bogu i Waszej uwadze nowy projekt partnerski, którego głównym celem jest animacja społeczności lokalnej. Projekt będzie realizowany w Naszej Małej Ojczyźnie poprzez reintegrację społeczno-zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocję idei wolontariatu bez względu na wiek.

Misja

Projekt animacji i reintegracji społecznej połączony z promocją idei wolontariatu w Karniszewicach.

Kontekst

Karniszewice są osiedlem Pabianic stanowiącym swoistą pustynię jeżeli chodzi o ofertę aktywności dla lokalnej społeczności. Brakuje płaszczyzny spotkania dla dzieci, młodzieży i seniorów, która byłaby alternatywą dla współczesnej „lawy” multimedialnej serwowanej przez telewizję, internet, portale społecznościowe etc. Jednocześnie boleśnie uwidaczniają się problemy społeczne takie jak alkoholizm czy bezrobocie.

Okradani z nadziei popadamy w marazm, zniechęcenie i nieufność wobec siebie. Rzadko bywamy dla siebie wsparciem a spotkanie z drugim człowiekiem-które było tak ważne dla Papieża Polaka, staje się codzienną rutyną i przykrą koniecznością. Karniszewice stają się dla wielu rodzin jedynie sypialnią. Z tego też powodu wielu z Nas, poszukuje szansy na twórczy i kreatywny rozwój poza swoją „małą Ojczyzną”.

Mamy nadzieję, że tworzone z Wami i dla Was Centrum Animacji Lokalnej JPII stanie się miejscem spotkania ludzi, wartości, idei oraz różniących się poglądów. Bezpieczną płaszczyzną twórczych pomysłów na bycie twarzą- twarz, a nie face to facebook! Będzie swoistą kuźnią charakterów, projektów i przestrzenią do poszukiwanie siebie w społeczności lokalnej-tej najbliższej.

Dzięki pracy metodą projektów będziemy też promować zdrowy styl życia oparty na aktywności sportowej oraz budowaniu przyjacielskich, dobrosąsiedzkich relacji. W założeniach projekt ma objąć środowisko lokalne osiedla Karniszewice /Parafia Chrystusa Króla.