15
Lis
20

33 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia Parafialne

  • Za tydzień w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypada nasz Parafialny odpust. Sumę odpustową odprawi o godz. 12.15. prof . Grzegorz  Leszczyński Oficjał Sądu Biskupiego naszej Archidiecezji. Ze względu na przepisy sanitarne obowiązujące w pandemii koronawirusa procesji nie będzie. Nie będzie w tym roku także loterii ,z której dochód tradycyjnie przeznaczany był na zakup oleju opałowego do ogrzewania kaplicy

  • W tych trudnych czasach, poza wsparciem materialnym dla przeciążonych szpitali, które zapewniła już Archidiecezja Łódzka finansując zakup respiratorów, potrzebne jest wsparcie wszystkich, którzy przeszli już zakażenie wirusem SARS-CoV-2, poprzez oddawanie osocza. Każda osoba, która przeszła już zakażenie, po upływie 28 dni od ustąpienia objawów może zgłosić się telefonicznie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi(tel. 42 61 61 457), gdzie po zebraniu wywiadu medycznego, będzie zakwalifikowana do oddania osocza, niezależnie od tego, czy zakażenie przebiegało u niej łagodnie czy też wiązało się z wystąpieniem ostrego zespołu COVID-19.
    W tej sytuacji, w duchu chrześcijańskiej miłości, zachęcamy wszystkich, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2, do oddawania osocza.

  • Tygodniki katolickie wyłożone są pod chórem

  • Dzisiaj przeżywamy III Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez Papieża Franciszka pamiętajmy o nich w naszych podejmowanych na ich rzecz działaniach i modlitwach.  Tytki  charytatywne z darami  można zostawiać  za ławkami przy stoliku na gazety .

  • Za wszelką życzliwość i składane  na tace  ofiary a dzisiaj przeznaczone  na pomoc  ubogim organizowaną przez Papieża Franciszka   wszystkim Gościom i naszym Parafianom serdecznie dziękujemy i życzymy w nadchodzącym tygodniu  Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej . Solenizantom i Jubilatom również składamy najlepsze życzenia.

  • Zmarli śp. Irena Zakrzewska z ul. Składowej ,której pogrzeb będzie w 18.11. o godz. 11.00 . msza św. ale w kościele NMP Różańcowej i po niej pochówek i śp.  Piotr Gorzela z ul. Karniszewickiej , którego pogrzeb będzie w czwartek msza św o godz. 13.00. na cment . komunalnym i po niej pochówek   oraz śp. Ks. Andrzej Chmielecki proboszcz par. św. Mateusza – termin pogrzebu jeszcze nie został ustalony. Wieczny odpoczynek ………