03
Lu
19

Zgromadzenie Sióstr Św. Karola Boromeusza

O powstaniu Zgromadzenia Sióstr Św. Karola Boromeusza. Początek naszego zgromadzenia sięga wieku 17-stego. Powstało w Belgii w mało znanej miejscowości Weź Velvain. Nasz założyciel Ks. Adrian Brezy odpowiadając na znaki czasu, widząc dzieci osierocone z powodu wojen i niesprawiedliwości: wzrusza się głęboko i postanawia zapewnić ubogim dzieciom swojej parafii dobrodziejstwo Chrześcijańskiego wychowania. W roku 1684 zasiano ziarno dziś wyrosło w drzewo, które rozprzestrzeniło się w różnych zakątkach świata. Siostry odpowiadają na potrzeby miejsca i czasu. Apostolat nie ograniczał się tylko do pracy z dziećmi, ale był i jest otwarty na różnorakie cierpienia ludzi i jest gotowy zmieniać się stosownie do czasu. Siostry zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży w wierze i ewangelizacją przez placówki medyczne, socjalne i szkolnictwo.

Powołanie chrześcijańskie jest nade wszystko powołaniem do wiary,dzięki której człowiek odkrywa obecność Boga w swoim życiu i podejmuje z Nim współpracę.

Serdeczna prośba do dołączenia się do wspólnoty Świeckiej Św. Karola Boromeusza Ojciec święty Franciszek w encyklice Lumen fidei zachęca nas, byśmy po odkryciu radości i piękna wiary w Boga, umieli iść odważnie z Ewangelią do świata obdartego z wartości oraz sensu życia. Kto szuka Boga, nigdy nie jest sam! Wezwanie Chrystusa do ludzi świeckich jest dziś jednym ze znaków naszych czasów bo to wy macie istotny wkład do wspólnoty kościelnej. W Ewangelii nie było by możliwe uzdrowienie paralityka gdyby nie inni. Więc nasza wiara jako wspólnota jest bardzo ważna, żeby Jezus mógł dotknąć paraliż, trąd, ślepotę, głuchotę naszego czasu, bądźmy odważnymi świadkami Jego miłości.

Prośba dołączenia się do wolontariatu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na terenie naszej parafii. Wielu z nich jest potrzebujących pomocy i bliskości drugiej osoby, dlatego też zapraszam do wolontariatu. Zainteresowanych proszę o kontakt siostrami.

Zapraszam również dzieci do nowo powstającej grupy, która spotka się w czwartek na salce.