09
Lip
19

Zamek Chojnik

Zwiedzanie Zamku Chojnik powstałego w XIII wieku. Zamek stoi na skalnej skarpie na wysokości 627m n.m.p. zbudowany z granitu i piaskowca.