19
Kw
19

Wielki Piątek 2019

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności.
Tego dnia obowiązuje ścisły post.
W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu.