18
Kw
19

Wielki Czwartek 2019

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
W kościołach katedralnych, w godzinach rannych ma miejsce uroczysta Msza Krzyżma, podczas której poświęcone są oleje do namaszczeń oraz odbywa się przyrzeczeń kapłańskich.
W kościołach parafialnych odprawiana jest Msza  Wieczerzy Pańskiej. Po mszy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji – na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy.
Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona.