29
Mar
18

Wielki Czwartek 2018

Dziś rozpoczęliśmy Święte Tridum Paschalne.
Wielki Czwartek obchodzimy jako pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii podczas ostatniej Wieczerzy.