31
Mar
13

Wielkanoc 2013

Alleluja, Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

życzy
ks. Proboszcz Sławomir Ciebiada
ks. Wikariusz Dariusz Graczyk