21
Kw
19

Wielka Sobota 2019

Wielka Sobota przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania.
Od wczesnych godzin rannych adorujemy Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tergo celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie.
Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.