04
Kw
15

Wielka Sobota 2015

Wielka Sobota – jest to dzień wyciszenia i adoracji przy Grobie Chrystusa.