06
St
18

Święto Trzech Króli 2018

Mędrcy  Świata, Monarchowie gdzie spiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu i berła nie dzierży ,
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.

Święto Objawienia Pańskiego to jedno z trzech największych świąt, obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Święto Trzech Króli przypomina nam, kim jest Chrystus i potwierdza jego Boskość. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.
Kapłani w dniu dzisiejszym poświęcili kredę i kadziło. Na drzwiach w swych domach kredą piszemy C+M+B i aktualny rok, co oznacza że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego