06
St
15

Święto Trzech Króli 2015

Święto Objawienia Pańskiego jest to uroczystość o najdłuższej tradycji. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Święto Trzech Króli rozpoczynało rok liturgiczny w kościele.  Nowo narodzonemu Dzieciątku z daleka przyszli złożyć pokłon Mędrcy ze Wschodu przynosząc Mu dary – złoto, symbol władzy królewskiej, kadzidło – symbol boskości i mirę jako zapowiedź męczeńskiej śmierci.
Święto to uczciliśmy z wyjątkowym rozmachem. Przez nasze miasto przeszły  trzy orszaki, które spotkały się na rynku. Z naszego kościoła wyruszył pierwszy orszak z Królem Kacprem. Na placu rynkowym zostało odegrana inscenizacja u Heroda. Następnie Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar udali się do Betlejem, znajdującego się przy sanktuarium św. Maksymiliana gdzie pokłonili się Małemu Jezusowi i złożyli Mu swoje dary.