14
Lu
24

Środa Popielcowa 2024

Środa Popielcowa to ważny dzień dla nas — Katolików, dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu.
Podczas dzisiejszych Mszy Świętych Nasi Kapłani posypali nam głowy popiołem, który pochodzi z palmy, używanej w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej.  Środa Popielcowa jest wezwaniem do pamięci o swojej śmiertelności i przemijalności życia. Popiół, który jest nakładany na głowę, przypomina nam, że jesteśmy z prochu i że do prochu wrócimy.
Rozpoczęcie Wielkiego Postu w Mszy Świętej w Środę Popielcową, przede wszystkim, jest to czas, w który zachęca nas do skupienia, modlitwy, postu i jałmużny. W trakcie tych 40 dni możemy skonfrontować się z naszymi grzechami, wyrazić skruchę i otrzymać przebaczenie. Rozpoczął się czas przygotowania nas duchowo na Wielkanoc, czas, który pomaże nam oczyścić duszę, nawrócić się i pogłębić naszą więź z Bogiem i bliźnimi.