02
Kw
18

Pamiętamy…

„Nie lękajcie się!”

Mija dziś 13 lat od śmierci papieża Polaka, św. Jana Pawła II.