22
Lis
20

Odpust Parafialny 2020

Po raz pierwszy w historii naszej parafii Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywaliśmy zupełnie inaczej z racji pandemii koronawirusa. Ze względu na przepisy sanitarne nie odbyła się procesja, nie było również loterii fantowej. Ograniczona ilość wiernych podczas mszy św., obowiązkowe maseczki. Brak Asysty w barwnych strojach, brak Księzy z pobliskich parafii. Święto Naszego Patrona, ale bardzo skromne.
Sumę Odpustową o godzinie 12:15 odprawił ks. profesor Grzegorz Leszczyński, modliliśmy się o zdrowie i ustanie pandemii.