25
Lis
18

Odpust parafialny 2018

25 listopada przeżywaliśmy doroczną Uroczystość Odpustową ku czci Chrystusa Króla Wszechświata.
Uroczystą Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks.Dr hab. Janusz Lewandowicz  rektor roku propedeutycznego naszego WSD w Łodzi. Liturgiczną część odpustu zakończyła procesja dookoła kościoła.