15
Kw
14

Niedziela palmowa 2014

Pamiątką triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia. Przed Mszą św. o godz. 12:15 odbyła się uroczysta procesja z palmami.

Dzień dzisiejszy ma nam uświadomić jak krótka jest droga od „Hosanna!” do „Ukrzyżuj!”. Atmosfera radiści i triumfu od której rozpoczyna się dzisiejsza liturgia szybko zmienia się w ból i rozpacz podczas czytania opisu Męki Pańskiej. Jednak my dziś wiemy dużo więcej niż uczniowie Jezusa i jerozolimski tłum. Wiemy już o Wielkanocy, o tym, że zostaliśmy zbawieni i odkupieni.