28
Mar
10

Niedziela palmowa 2010

Pamiątką triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia. Przed Mszą św. o godz. 11.00 odbyła się uroczysta procesja z palmami. Dzień dzisiejszy ma nam uświadomić jak krótka jest droga od „Hosanna!” do „Ukrzyżuj!”.

Atmosfera radiści i triumfu od której rozpoczyna się dzisiejsza liturgia szybko zmienia się w ból i rozpacz podczas czytania opisu Męki Pańskiej (w tym roku według św. Łukasza).

Jednak my dziś wiemy dużo więcej niż uczniowie Jezusa i jerozolimski tłum. Wiemy już o Wielkanocy, o tym, że zostaliśmy zbawieni i odkupieni.