29
Kw
06

Łagiewniki

W kwietniu pod opieką ks. Dariusza Graczyk grupa parafian wybrała się na pielgrzymkę do Łagiewnik.