14
Kw
24

Bierzmowanie 2024

W sobotę J.E. ks bp. Ireneusz Pękalski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas I szkoły średniej. Była to uroczysta ceremonia, podczas której młodzi chrześcijanie przyjęli dar Ducha Świętego i zobowiązali się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.
Biskup udzielił każdemu z uczestników bierzmowania specjalnego błogosławieństwa i modlił się za nich, aby byli wiernymi świadkami wiary i miłości w swoim życiu codziennym. Była to ważna i wzruszająca chwila zarówno dla młodzieży, jak i dla całej wspólnoty parafialnej.

J.E. ks bp. Ireneusz Pękalski podczas bierzmowania nie tylko potwierdził naszą wiarę, ale także mianował naszego kolegę, Szymka, na lektora naszej wspólnoty.  Gratulujemy Szymkowi i mamy nadzieję, że będzie godnym świadkiem wiary, jakim go obdarzono.