LISTOPAD 2020
25
ŚRODA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.

I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka w słowach:

«Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo słuszne Twoje wyroki stały się jawne».

Oto Słowo Boże.

Ap 15, 1-4 Pieśń Mojżesza i Baranka

Psalm responsoryjny

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

i święte ramię Jego.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Pan okazał swoje zbawienie,

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

dla domu Izraela.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,

krąg ziemi i jego mieszkańcy.

Rzeki niech klaszczą w dłonie,

góry niech razem wołają z radości.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

W obliczu Pana, który nadchodzi,

bo przychodzi osądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie

i ludy według słuszności.

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bądź wierny aż do śmierci,

a dam ci wieniec życia.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ap 2, 10c

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

Oto słowo Pańskie.

Łk 21, 12-19 Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców