LISTOPAD 2020
14
SOBOTA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Trzeciego listu świętego Jana Apostoła

Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości do Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę, dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.

Oto Słowo Boże.

3 J 5-8 Pomagać głosicielom prawdy

Psalm responsoryjny

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,

a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.

On wschodzi w ciemnościach jak światło prawych,

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza

i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje

i pozostanie w wiecznej pamięci.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

2 Tes 2, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał.

Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.

I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie