WRZESIEŃ 2020
30
ŚRODA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Joba

Job tak odpowiedział swoim przyjaciołom:

«Istotnie. Ja wiem, że to prawda. Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie, On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy pieczęć nałoży. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów.

Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła powiedzieć: „Co robisz?” Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? Choć słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha».

Oto Słowo Boże.

Job 9, 1-12. 14-16 Człowiek nie może mieć słuszności spierając się z Bogiem

Psalm responsoryjny

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie,

ręce do Ciebie wyciągam.

Czy uczynisz cud dla umarłych?

Czy wstaną cienie, żeby Ciebie wielbić?

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Czy w grobach sławi się Twoją łaskę,

a wierność Twoją w miejscu zagłady?

Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach,

a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

A ja wołam do Ciebie, Panie,

niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.

Czemu odrzucasz mnie, Panie,

i ukrywasz swoje oblicze przede mną?

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie.

Ps 88 (87), 10bc-11. 12-13. 14-15 (R.: 3a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci,

bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Flp 3, 8-9

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».

Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».

Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Oto słowo Pańskie.

Łk 9, 57-62 Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia