WRZESIEŃ 2020
25
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Koheleta

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania, czas pieszczot i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.

Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili.

Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

Oto Słowo Boże.

Koh 3, 1-11 Wszystko ma swój czas

Psalm responsoryjny

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

On mocą i warownią moją,

osłoną moją i moim wybawcą,

moją tarczą i schronieniem.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

O Panie, czym jest człowiek, że o niego się troszczysz,

czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?

Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek,

dni jego jak cień przemijają.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Ps 144 (143), 1a i 2abc. 3-4 (R.: 1a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 10, 45

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.

Łk 9, 18-22 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki