LIPIEC 2020
ŚRODA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! Wymierzajcie wyroki sprawiedliwie! Może ulituje się Pan Bóg Zastępów nad Resztą pokolenia Józefa.

«Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Sprawiedliwość wystąpi z brzegów jak woda i prawość jak potok nie wysychający wyleje».

Oto Słowo Boże.

Am 5, 14-15. 21-24 Bóg pragnie kultu w prawdzie

Psalm responsoryjny

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

«Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał

i będę świadczył przeciw Tobie, Izraelu.

Nie oskarżam cię za twe ofiary,

bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Nie przyjmę z twego domu cielca

ani kozłów ze stad twoich.

Bo do Mnie należy cała zwierzyna w lasach,

tysiące zwierząt na moich górach.

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Znam wszystkie ptaki na niebie,

moim jest wszystko, co porusza się na polach.

Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym,

bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Czemu wymieniasz moje przykazania

i na ustach masz moje przymierze?

Ty, co nienawidzisz karności,

a słowa moje odrzuciłeś za siebie?»

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Ps 50 (49), 7ab i 8. 9-10. 11-12. 16bc-17 (R.: por. 23b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,

a Pan Bóg będzie z wami.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Am 5, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»

A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń». Rzekł do nich: «Idźcie». Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.

Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic.

Oto słowo Pańskie.

Mt 8, 28-34 Wypędzenie złych duchów