CZERWIEC 2020
PONIEDZIAŁEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Czerwcowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem».

Potem Pan skierował do niego to słowo: «Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.

Oto Słowo Boże.

1 Krl 17, 1-6 Eliasz zapowiada suszę

Psalm responsoryjny

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom:

Skądże nadejdzie mi pomoc?

Pomoc moja od Pana,

który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga

ani się zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie

Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Pan cię strzeże, †

Pan twoim cieniem nad tobą

Stoi po twojej prawicy.

Nie porazi cię słońce we dnie

Ani księżyc wśród nocy.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,

Ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,

teraz i po wszystkie czasy.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 5, 12a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Oto słowo Pańskie.

Mt 5, 1-12 Osiem błogosławieństw