CZERWIEC 2020
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Czerwcowe
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Ty poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając.

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Oto Słowo Boże.

2 Tm 3, 10-17 Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania

Psalm responsoryjny

Obfity pokój miłującym Prawo.

Wielu mnie prześladuje i nęka:

nie uchylam się od Twoich napomnień.

Istotą Twojego słowa jest prawda,

i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.

Obfity pokój miłującym Prawo.

Możni prześladująmnie bez powodu,

moje sercelęk czuje przed Twoimi słowami.

Obfity spokój dla miłujących Twoje Prawo,

i nidy się nie potkną.

Obfity pokój miłującym Prawo.

Czekam, o Panie, na Twoją pomoc

i spełniam Twe przykazanie.

Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,

bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

Obfity pokój miłującym Prawo.

Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 14, 23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:

“Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”.

Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?» A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Oto słowo Pańskie.

Mk 12, 35-37 Mesjasz jest Panem Dawida