CZERWIEC 2020
WTOREK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Czerwcowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną.

Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.

Oto Słowo Boże.

2 P 3, 12-15a. 17-18 Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Psalm responsoryjny

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką

z pokolenia na pokolenie.

Zanim narodziły się góry nim powstał świat i ziemia,

od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka

i mówisz: Wracajcie synowie ludzcy,

Bo tysiąc lat w Twoich oczach †

jest jak wczorajszy dzień, który minął,

albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt

Osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni

A większość z nich to trud i marność,

bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,

a Twoja chwała nad ich synami!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Ps 90 (89), 1-2. 3-4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa

przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ef 1, 17-18

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?».

Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?».

Odpowiedzieli Mu: «Cezara».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego.

Oto słowo Pańskie.

Mk 12, 13-17 Podatek należny Cezarowi