MAJ 2020
30
SOBOTA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Majowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował.

Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: «Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć.

Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany».

Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

Oto Słowo Boże.

Dz 28, 16-20. 30-31 Pobyt Pawła w Rzymie

Psalm responsoryjny

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.

lub Alleluja.

Pan w świętym swoim przybytku,

na niebiosach tron Pana.

Oczy Jego patrzą,

a powieki śledzą synów ludzkich.

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.

lub Alleluja.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,

nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.

Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,

ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.

lub Alleluja.

Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Poślę wam Ducha prawdy,

On was doprowadzi do całej prawdy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 16, 7. 13

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?»

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»

Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną».

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?»

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Oto słowo Pańskie.

J 21, 20-25 Zakończenie Ewangelii św. Jana