MAJ 2020
25
PONIEDZIAŁEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Majowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». Zapytał: «Jaki więc chrzest przyjęliście?» A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». Powiedział Paweł: «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa».

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Oto Słowo Boże.

Dz 19, 1-8 Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Psalm responsoryjny

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.

lub Alleluja.

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,

pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.

Jak dym przez wiatr rozwiany, †

jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,

tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.

lub Alleluja.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,

i rozkoszują radością.

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,

równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.

lub Alleluja.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem

jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.

Bóg dom gotuje dla opuszczonych,

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.

lub Alleluja.

Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,

szukajcie tego, co w górze,

gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kol 3, 1

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa:

«Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».

Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Oto słowo Pańskie.

J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat