MAJ 2020
18
PONIEDZIAŁEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Majowe

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią.

W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.

Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: «Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim». I wymogła to na nas.

Oto Słowo Boże.

Dz 16, 11-15 Chrzest Lidii

Psalm responsoryjny

Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

lub Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową;

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,

A synowie Syjonu radują się swym królem.

Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

lub Alleluja.

Niech imię Jego czczą tańcem,

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan lud swój miłuje,

Pokornych wieńczy zwycięstwem.

Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

lub Alleluja.

Niech się święci cieszą w chwale,

niech się weselą na łożach biesiadnych.

Chwała Boża niech będzie w ich ustach:

to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

lub Alleluja.

Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy

i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 15, 26b. 27a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.

J 15, 26-16, 4a Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie