MAJ 2020
15
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Majowe
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:

«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści.

Oto Słowo Boże.

Dz 15,22-31 Dekret Soboru Jerozolimskiego

Psalm responsoryjny

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.

lub Alleluja.

Serce moje jest mocne, Boże, †

mocne serce moje;

zaśpiewam i zagram.

Zbudź się, duszo moja, †

zbudź, harfo i cytro!

Chcę obudzić jutrzenkę.

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.

lub Alleluja.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie;

zagram Ci wśród narodów.

Bo Twoja łaskawość aż do nieba,

a wierność Twoja po chmury.

Wznieś się, Boże, ponad niebiosa,

nad całą ziemię Twoja chwała.

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.

lub Alleluja.

Ps 57 (56), 8-9. 10-12 (R.: por. 10a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nazwałem was przyjaciółmi,

albowiem oznajmiłem wam wszystko,

co usłyszałem od mego Ojca

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 15,15b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.

J 15, 12-17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali