MARZEC 2020
18
ŚRODA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz przemówił do ludu, mówiąc:

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Bóg mój, Pan, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”.

Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć Go prosimy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś nadaję?

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj swej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

Oto Słowo Boże.

Pwt 4, 1. 5-9 Wezwanie do zachowania przykazań

Psalm responsoryjny

Kościele święty, chwal Twojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana,

wysławiaj Twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich 

I błogosławi synom twoim w tobie.

Kościele święty, chwal Twojego Pana.

Śle swe polecenia na krańce ziemi,

a szybko mknie Jego słowo.

On prószy śniegiem jak wełną

I szron rozsypuje jak popiół.

Kościele święty, chwal Twojego Pana.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów,

nie oznajmił im swoich wyroków.

Kościele święty, chwal Twojego Pana.

Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a)

Śpiew przed ewangelią

Chwała Tobie, Słowo Boże

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,

Ty masz słowa życia wiecznego.

Chwała Tobie, Słowo Boże

J 6, 63b. 68b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie.

Mt 5, 17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim