MARZEC 2020
PONIEDZIAŁEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Daniela

O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań!

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.

Tobie, Panie, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd na twarzach, jak to jest dziś: mieszkańcom Judy i Jerozolimy oraz całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, do których ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.

Panie! Wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś, nasz Bóg, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Oto Słowo Boże.

Dn 9, 4b-10 Wyznanie grzechów

Psalm responsoryjny

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †

niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie,

bo bardzo jesteśmy słabi.

Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, †

dla chwały Twojego imienia nas wyzwól

i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie

i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.

My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, †

będziemy wielbić Ciebie na wieki

i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102), 10a)

Śpiew przed ewangelią

Chwała Tobie, Królu Wieków

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,

a Pan Bóg będzie z wami.

Chwała Tobie, Królu Wieków

Am 5,14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.

Łk 6, 36-38 Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone