MARZEC 2020
SOBOTA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.

Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.

A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział».

Oto Słowo Boże.

Pwt 26, 16-19 Świętość ludu Bożego

Psalm responsoryjny

Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia

i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania,

by przestrzegano ich pilnie.

Oby niezawodnie zmierzały me drogi

ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem,

gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.

Przestrzegać będę Twoich ustaw,

abyś mnie nigdy nie opuścił.

Błogosławieni słuchający Pana.

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)

Śpiew przed ewangelią

Chwała Tobie, Słowo Boże

Oto teraz czas upragniony,

oto teraz dzień zbawienia.

Chwała Tobie, Słowo Boże

2 Kor 6, 2b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».

Oto słowo Pańskie.

Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski