LUTY 2020
25
WTOREK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»? Daje zaś tym większą łaskę: dlatego mówi: «Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę».

Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.

Oto Słowo Boże.

Jk 4, 1-10 Warunki dobrej modlitwy

Psalm responsoryjny

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Mówię: «Gdybym miał skrzydła jak gołąb,

uleciałbym i spoczął;

uciekłbym daleko,

zamieszkałbym na pustyni.

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Prędko bym sobie wyszukał schronienie

od wichru i nawałnicy.

Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki,

bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy,

a złość i ucisk są we wnętrzu jego.

Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma,

nigdy nie dopuści, by zachwiał się sprawiedliwy.

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma.

Ps 55 (54), 7-8. 9-10. 11 i 23 (R.: por. 23a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa,

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ga 6, 14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.

Mk 9, 30-37 Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory