LUTY 2020
18
WTOREK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci każdego. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.

Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Oto Słowo Boże.

Jk 1, 12-18 Bóg nikogo nie kusi do złego

Psalm responsoryjny

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie,

i pouczasz Twoim prawem,

aby mu dać wytchnienie

w dniach nieszczęśliwych.

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

Pan bowiem nie odpycha swego ludu

i nie porzuca swojego dziedzictwa.

Sąd zwróci się ku sprawiedliwości,

Pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje»,

wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.

Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje,

Twoja pociecha orzeźwia moją duszę.

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

por. Dz 16, 14b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda».

Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.

Jezus zauważył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie: macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?».

Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».

«A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?».

Odpowiedzieli: «Siedem».

I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».

Oto słowo Pańskie.

Mk 8, 14- 21 Strzeżcie się kwasu faryzeuszów