STYCZEŃ 2020
28
WTOREK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pana postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pana, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach.

Przyniesioną więc Arkę Pana ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary pojednania. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.

Oto Słowo Boże.

2 Sm 6, 12b-15. 17-19 Przeniesienie Arki do Miasta Dawidowego

Psalm responsoryjny

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †

unieście się, odwieczne podwoje,

aby mógł wkroczyć Król chwały!

«Któż jest tym Królem chwały?» †

«Pan, dzielny i potężny,

Pan, potężny w boju».

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty †

i unieście się, odwieczne podwoje,

aby mógł wkroczyć Król chwały!

«Któż jest tym Królem chwały?»

«Pan Zastępów: On jest Królem chwały».

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 8a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

por. Mt 11, 25

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie.

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.

Mk 3, 31-35 Prawdziwi krewni Jezusa