STYCZEŃ 2020
20
PONIEDZIAŁEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi: «Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów». I mówił Samuel: «Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: „Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz”. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Z chciwości zabrałeś łup, popełniłeś więc zło przed Panem».

Saul odpowiedział Samuelowi: «Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, Amalekitów zaś obłożyłem klątwą. Lud zabrał najlepsze owce i bydło z obłożonej klątwą zdobyczy, aby je ofiarować Panu, Bogu twemu, w Gilgal».

Samuel odrzekł: «Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa rozkazom Pana? Otóż lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Opór bowiem jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla».

Oto Słowo Boże.

1 Sm 15, 16-23 Bóg odrzuca Saula

Psalm responsoryjny

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

«Nie oskarżam cię za twe ofiary,

bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.

Nie przyjmę z twego domu cielca

ani kozłów ze stad twoich.

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Czemu wymieniasz moje przykazania

i na ustach masz moje przymierze?

Ty, co nienawidzisz karności,

a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?

Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?

Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,

a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.

Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Hbr 4, 12

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków».

Oto słowo Pańskie.

Mk 2, 18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego