STYCZEŃ 2020
18
SOBOTA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina, a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud.

Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: «Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic». Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim: też ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli.

Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: «Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem».

Saul zbliżył się tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: «Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego». Samuel odparł Saulowi: «To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu».

Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował i rzekł: «Zaprawdę Pan namaścił cię na wodza swego ludu, Izraela».

Oto Słowo Boże.

1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a Namaszczenie Saula na króla

Psalm responsoryjny

Król się weseli z Twej potęgi, Panie.

Panie, król się weseli z Twojej potęgi

i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy.

Spełniłeś pragnienie jego serca

i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.

Król się weseli z Twej potęgi, Panie.

Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś,

szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.

Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś

długimi dniami na wieki i na zawsze.

Król się weseli z Twej potęgi, Panie.

Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,

ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.

Boś go błogosławieństwem uczynił na wieki,

napełniłeś go radością Twojej obecności.

Król się weseli z Twej potęgi, Panie.

Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 2a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 2, 17

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»

Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie.

Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza