STYCZEŃ 2020
11
SOBOTA
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Kto zwycięża świat,

jeśli nie ten, kto wierzy,

że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest tym,

który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha,

nie tylko w wodzie,

lecz w wodzie i we krwi.

Duch daje świadectwo,

bo Duch jest prawdą.

Trzej bowiem dają świadectwo:

Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi,

to świadectwo Boże więcej znaczy,

ponieważ jest to świadectwo Boga,

które dał o swoim Synu.

Kto wierzy w Syna Bożego,

ten ma w sobie świadectwo Boga,

kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą,

bo nie uwierzył świadectwu,

jakie Bóg dał o swoim Synu.

A świadectwo jest takie:

że Bóg dał nam życie wieczne,

a to życie jest w Jego Synu.

Ten, kto ma Syna, ma życie,

a kto nie ma Syna Bożego,

nie ma też i życia.

O tym napisałem do was,

którzy wierzycie w imię Syna Bożego,

abyście wiedzieli,

że macie życie wieczne.

Oto Słowo Boże.

1 J 5, 5-13 Jezus jest Synem Bożym

Psalm responsoryjny

Kościele święty, chwal swojego Pana.

lub Alleluja.

Chwal, Jerozolimo, Pana,

chwal twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich 

i błogosławi synom twoim w tobie.

Kościele święty, chwal swojego Pana.

lub Alleluja.

Zapewnia pokój twoim granicom,

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

Śle swe polecenia na krańce ziemi,

a szybko mknie Jego słowo.

Kościele święty, chwal swojego Pana.

lub Alleluja.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów.

Nie oznajmił im swoich wyroków.

Kościele święty, chwal swojego Pana.

lub Alleluja.

Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 4, 23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił.

A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się.

Oto słowo Pańskie.

Łk 5, 12-16 Jezus cudownie uzdrawia