GRUDZIEŃ 2019
30
PONIEDZIAŁEK
ROK A, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Piszę do was, dzieci,

że dostępujecie odpuszczenia grzechów

względu na Jego imię.

Piszę do was, ojcowie,

że poznaliście Tego, który jest od początku.

Piszę do was, młodzi,

że zwyciężyliście Złego.

Napisałem do was, dzieci,

że znacie Ojca,

napisałem do was, ojcowie,

że poznaliście Tego, który jest od początku,

napisałem do was, młodzi,

że jesteście mocni

i że nauka Boża trwa w was,

i zwyciężyliście Złego.

Nie miłujcie świata

ani tego, co jest na świecie.

Jeśli kto miłuje świat,

nie ma w nim miłości Ojca.

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu

i pycha tego życia

nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.

Świat zaś przemija,

a z nim jego pożądliwość;

kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Oto Słowo Boże.

1 J 2, 12-17 Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Psalm responsoryjny

Niebo i ziemia niechaj się radują.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, †

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę,

oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Niebo i ziemia niechaj się radują.

Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce, †

uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,

zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

Niebo i ziemia niechaj się radują.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †

On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje,

będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.

Niebo i ziemia niechaj się radują.

Ps 96 (95), 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 11a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,

pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,

bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.

Łk 2, 36-40 Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza