GRUDZIEŃ 2019
13
PIĄTEK
ROK A, II

W parafii:

07:00
Roraty
17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,

Święty Izraela:

«Jam jest Pan, twój Bóg,

pouczający cię o tym, co pożyteczne,

kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.

O gdybyś zważał na me przykazania,

stałby się twój pokój jak rzeka,

a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.

Twoje potomstwo byłoby jak piasek,

i jak jego ziarnka twoje latorośle.

Nigdy by nie usunięto ani wymazano

twego imienia sprzed mego oblicza!»

Oto Słowo Boże.

Iz 48, 17-19 Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony

Psalm responsoryjny

Dasz światło życia idącym za Tobą.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie zasiada w gronie szyderców.

Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie

i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Dasz światło życia idącym za Tobą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie.

Liście jego nie więdną,

a wszystko, ci czyni, jest udane.

Dasz światło życia idącym za Tobą.

Co innego grzesznicy:

są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie.

Dasz światło życia idącym za Tobą.

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdzie Pan, Książę pokoju,

wyjdźcie mu na spotkanie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Oto słowo Pańskie.

Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa